Campus Barça 2020

Organitzat segons la normativa establerta arrel de la COVID-19