Medidas COVID-19

El  CAMPUS  BARÇA  ACADEMY  - SPORT  segueix la  normativa  determinada  pel  departament de Joventut de la Generalitat de Catalunya.

El protocol que el BARÇA ACADEMY- SPORT seguirà durant el desenvolupament del campus, garanteix totes les mesures de seguretat establertes.

Les mesures de seguretat han estat elaborades pel Ministeri de Sanitat i amb l’anticipació d’aquestes mesures , les administracions educatives han pogut preparar el pla d’actuació.

Documentació