Política de Cancel·lació

La política de cancel·lació de les inscripcions del campus Barça Academy SPORT estarà regida per les següents clàusules:

a) Donat a Causes de Força Major relativa al coronavirus (COVID-19)

El 11 de març del 2020, l’Organizació Mundial de la Salud (OMS) va declarar el brot de coronavirus, conegut com COVID-19, pandèmia mundial. Des d’aleshores, el brot ha evolucionat ràpidament i els governs de tot el mon han pres mesures amb diligencia per a frenar la seva propagació. Mesures que encara son vigents i per tant d’obligatorietat. 

Totes les reserves que hagin de ser cancel·lades per força major motivades directa o indirectament pel COVID-19 o bé per la falta de la quota mínima de participants per a poder desenvolupar el Campus a cadascuna de les seus, seran reemborsades al 100%, es dir, es tornaran totes les quantitats abonades en concepte d’inscripció sempre i quan el campus no s'hagi començat, en el cas de veure's interromput, se tornarà el % corresponent als dies no gaudits. Aquest reemborsament serà realitzat de la mateixa forma que va ser pagat.

b) Per raons mèdiques

Tots els participants que desprès de presentar la baixa mèdica certificada per infermetat greu o traumatisme afectat DURANT i un cop començat el campus, se’ls retornarà l’ import resultant del total abonat menys 20 euros diaris en concepte de despeses de manutenció.

c) altres raons

Les devolucions emeses per qualsevol altre raó que no sigui mèdica ni de força major, es tornaran seguint els paràmetres que s’especifiquen:

  • devolució del 75% si s’anul·la 20 dies abans de l’inici del campus (28 de juny 2021)
  • devolució del 50% si s’anul·la 15 dies antes de l’inici del campus (28 de juny 2021)
  • sense devolució si s’anul·la 14 dies antes de l’inici del campus (28 de juny 2021)