Informació addicional sobre Protecció de Dades

1. RESPONSABLE

¿Qui es el Responsable del tractament de les teves dades personals?

Identitat: EDICIONES DEPORTIVAS CATALANAS S.A.U.
Domicili: Calle Consell de Cent, 425-427 08009 Barcelona
Telèfon: 93.265.53.53
Dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades: dpo@grupozeta.es



2. FINALITATS

¿Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

En compliment de lo disposat al Reglament Europeo 2016/679 General de Protecció de Dades i de qualsevol llei nacional que es pugui aplicar, te informem que a Ediciones Deportivas Catalanas S.A.U. tractem les dades personals que ens facilites, inclosos especialment els de salut obtinguts, per a les següents finalitats:

  1. Realitzar el procés de comptabilitat;
  2. Complir amb les obligacions fiscals vigents;
  3. Per la gestió de l’alta del menor com a participant del Campus Barça Academy-SPORT i la seva participació al mateix.
  4. Per la gestió i comunicació de qüestions relacionades amb el Campus Barça Academy – SPORT
  5. Elaborar un perfil comercial per remetre publicitat personalitzada adaptada als teus interessos en base a la informació de fonts internes com: (i) la informació facilitada per tu; (ii) les cookies pròpies (en el seu cas); (iii) el teu historial de navegació a la pàgina web del campus; i (iv) la recurrència en l’obertura dels teus emails. No es prendran decisions automatitzades en base a mencionat perfil que produeixin efectes jurídics o significatius per a tu..


3. PLAÇ DE CONSERVACIÓ DE LES DADES

¿Durant quant temps conservarem les teves dades?

Les teves dades seran conservades durant la relació contractual, sempre i quan no sol·licitis la seva supressió, així com durant el temps necessari per a complir amb les obligacions legals pertinents.



4. LEGITIMACIÓ

¿Quina és la legitimació pel tractament de les teves dades personals?

La base legítima pel tractament de les teves dades personals radica en:

  • La execució d’un contracte amb Ediciones Deportivas Catalanas, S.A.U. per a les finalitats (i), (iii) y (iv).
  • L’ interès legítim d’Ediciones Deportivas Catalanas, S.A.U. per a la finalitat (V) anterior.
  • El compliment de les obligacions legals que siguin d’aplicació, entre d’altres, com la prevenció d’abusos i fraus i la cessió de les teves dades a organismes públics, per a la finalitat (ii) anterior.


5. DESTINATARIS

¿A quins destinataris es comunicaran les teves dades personals?

Les teves dades personals i les del menor no seran cedides a tercers, a menys que resulti necessària la intervenció de tercers per la prestació del servei contractat (per exemple, a entitats bancàries i/o financeres propietàries dels mitjans de pagament utilitzats ) . En aquest sentit, les teves dades personals i les del menor seran cedides a FC Barcelona i als hotels del Campus en els que s’allotja el menor (http://www.campusfcbarcelona.com/es/paginas/sedes-futbol-15.html), per resultar estrictament necessària la seva intervenció dels mateixos per a la prestació del servei contractat.

A més, les teves dades també podran ser cedides a organismes i autoritats públiques (administratives o judicials) en aquells casos en els que una norma legal així ho estableixi.



6. DRETS

¿Quins son els teus drets quan ens facilites les teves dades personals i com pots exercir-los?

Tens dret a obtenir confirmació sobre si a Ediciones Deportivas Catalanas, S.A.U. estem tractant dades personals que et concerneixen, o no.

En qualsevol moment tens dret a exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tracte de les meves dades i /o de les dades de caràcter personal del meu fill/a mitjançant un email amb les meves dades personals a campusfcbarcelona@diariosport.com

Així mateix , tens dret a accedir a les teves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o , en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser escollits.

A determinades circumstancies, podràs sol·licitar la limitació del tractament de les teves dades, que únicament les conservaríem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

A determinades circumstancies i per motius relacionats amb la teva situació particular, podràs oposar-te al tractament de les teves dades. Ediciones Deportivas Catalanas, S.A.U. deixarà de tractar les dades, menys per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Així mateix, pots exercir el dret a la portabilitat de les dades, així com retirar els consentiments facilitats en qualsevol moment, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Si desitja exercir qualsevol dels seus drets pots dirigir-te a traves d’una comunicació escrita a la adreça de correu electrònica campusfcbarcelona@diariosport.com, o be, a nostra adreça postal a Barcelona, carrer Consell de Cent, 425-427 08009. La sol·licitud d’exercici de qualsevol dels teus drets haurà d’anar acompanyada d’una còpia de document oficial que t’identifiqui (DNI, carnet de conduir o passaport).

Per últim te informem que pots dirigir-te a la Agencia Española de Protecció de Dades i demés organismes públics competents para qualsevol reclamació derivada del tractament de les teves dades personals.



7. POLÍTICA DE COOKIES

¿Quines cookies utilitzem?

Per a conèixer les cookies que utilitzem en aquesta pàgina web/aplicació mòbil, recorda que pots accedir a la nostra Política de Cookies a través del següent enllaç: aviso legal