Informació addicional sobre Protecció de Dades

1. RESPONSABLE

¿Qui es el Responsable del tractament de les teves dades personals?

Identitat: EDICIONES DEPORTIVAS CATALANAS S.A.U.
Domicili: Calle Consell de Cent, 425-427 08009 Barcelona
Telèfon: 93.265.53.53
Dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades: dpo@grupozeta.es2. FINALITATS

¿Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

En compliment de lo disposat al Reglament Europeo 2016/679 General de Protecció de Dades i de qualsevol llei nacional que es pugui aplicar, te informem que a Ediciones Deportivas Catalanas S.A.U. tractem les dades personals que ens facilites, inclosos especialment els de salut obtinguts, per a les següents finalitats:

  1. Realitzar el procés de comptabilitat;
  2. Complir amb les obligacions fiscals vigents;
  3. Per la gestió de l’alta del menor com a participant del Campus Barça Academy-SPORT i la seva participació al mateix.
  4. Per la gestió i comunicació de qüestions relacionades amb el Campus Barça Academy – SPORT
  5. Elaborar un perfil comercial per remetre publicitat personalitzada adaptada als teus interessos en base a la informació de fonts internes com: (i) la informació facilitada per tu; (ii) les cookies pròpies (en el seu cas); (iii) el teu historial de navegació a la pàgina web del campus; i (iv) la recurrència en l’obertura dels teus emails. No es prendran decisions automatitzades en base a mencionat perfil que produeixin efectes jurídics o significatius per a tu..


3. PLAÇ DE CONSERVACIÓ DE LES DADES

¿Durant quant temps conservarem les teves dades?

Les teves dades seran conservades durant la relació contractual, sempre i quan no sol·licitis la seva supressió, així com durant el temps necessari per a complir amb les obligacions legals pertinents.4. LEGITIMACIÓ

¿Quina és la legitimació pel tractament de les teves dades personals?

La base legítima pel tractament de les teves dades personals radica en:

  • La execució d’un contracte amb Ediciones Deportivas Catalanas, S.A.U. per a les finalitats (i), (iii) y (iv).
  • L’ interès legítim d’Ediciones Deportivas Catalanas, S.A.U. per a la finalitat (V) anterior.
  • El compliment de les obligacions legals que siguin d’aplicació, entre d’altres, com la prevenció d’abusos i fraus i la cessió de les teves dades a organismes públics, per a la finalitat (ii) anterior.


5. DESTINATARIS

¿A quins destinataris es comunicaran les teves dades personals?

Les teves dades personals i les del menor no seran cedides a tercers, a menys que resulti necessària la intervenció de tercers per la prestació del servei contractat (per exemple, a entitats bancàries i/o financeres propietàries dels mitjans de pagament utilitzats ) . En aquest sentit, les teves dades personals i les del menor seran cedides a FC Barcelona i als hotels del Campus en els que s’allotja el menor (http://www.campusfcbarcelona.com/es/paginas/sedes-futbol-15.html), per resultar estrictament necessària la seva intervenció dels mateixos per a la prestació del servei contractat.

A més, les teves dades també podran ser cedides a organismes i autoritats públiques (administratives o judicials) en aquells casos en els que una norma legal així ho estableixi.6. DRETS

¿Quins son els teus drets quan ens facilites les teves dades personals i com pots exercir-los?

Tens dret a obtenir confirmació sobre si a Ediciones Deportivas Catalanas, S.A.U. estem tractant dades personals que et concerneixen, o no.

En qualsevol moment tens dret a exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tracte de les meves dades i /o de les dades de caràcter personal del meu fill/a mitjançant un email amb les meves dades personals a campusfcbarcelona@diariosport.com

Així mateix , tens dret a accedir a les teves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o , en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser escollits.

A determinades circumstancies, podràs sol·licitar la limitació del tractament de les teves dades, que únicament les conservaríem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

A determinades circumstancies i per motius relacionats amb la teva situació particular, podràs oposar-te al tractament de les teves dades. Ediciones Deportivas Catalanas, S.A.U. deixarà de tractar les dades, menys per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Així mateix, pots exercir el dret a la portabilitat de les dades, així com retirar els consentiments facilitats en qualsevol moment, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Si desitja exercir qualsevol dels seus drets pots dirigir-te a traves d’una comunicació escrita a la adreça de correu electrònica campusfcbarcelona@diariosport.com, o be, a nostra adreça postal a Barcelona, carrer Consell de Cent, 425-427 08009. La sol·licitud d’exercici de qualsevol dels teus drets haurà d’anar acompanyada d’una còpia de document oficial que t’identifiqui (DNI, carnet de conduir o passaport).

Per últim te informem que pots dirigir-te a la Agencia Española de Protecció de Dades i demés organismes públics competents para qualsevol reclamació derivada del tractament de les teves dades personals.7. POLÍTICA DE COOKIES

¿Quines cookies utilitzem?

Per a conèixer les cookies que utilitzem en aquesta pàgina web/aplicació mòbil, recorda que pots accedir a la nostra Política de Cookies a través del següent enllaç: aviso legal